Cankao Xiaoxi

Cankao Xiaoxi - 13 April 2012  Newspapers

Posted by Mitsu at April 13, 2012
Cankao Xiaoxi - 13 April 2012

Cankao Xiaoxi - 13 April 2012
Chinese | 16 pages | PDF | 9.91 MB

Cankao Xiaoxi is a daily newspaper in Beijing, China covering local news, sports, business, jobs, and community events.

Cankao Xiaoxi - 9 April 2012  Newspapers

Posted by Mitsu at April 9, 2012
Cankao Xiaoxi - 9 April 2012

Cankao Xiaoxi - 9 April 2012
Chinese | 16 pages | PDF | 9.78 MB

Cankao Xiaoxi is a daily newspaper in Beijing, China covering local news, sports, business, jobs, and community events.

Cankao Xiaoxi - 1 April 2012  Newspapers

Posted by Mitsu at April 1, 2012
Cankao Xiaoxi - 1 April 2012

Cankao Xiaoxi - 1 April 2012
Chinese | 8 pages | PDF | 5.36 MB

Cankao Xiaoxi is a daily newspaper in Beijing, China covering local news, sports, business, jobs, and community events.

Cankao Xiaoxi - 31 March 2012  Newspapers

Posted by Mitsu at March 31, 2012
Cankao Xiaoxi - 31 March 2012

Cankao Xiaoxi - 31 March 2012
Chinese | 8 pages | PDF | 5.51 MB

Cankao Xiaoxi is a daily newspaper in Beijing, China covering local news, sports, business, jobs, and community events.

Cankao Xiaoxi - 30 March 2012  Newspapers

Posted by Mitsu at March 30, 2012
Cankao Xiaoxi - 30 March 2012

Cankao Xiaoxi - 30 March 2012
Chinese | 16 pages | PDF | 10.96 MB

Cankao Xiaoxi is a daily newspaper in Beijing, China covering local news, sports, business, jobs, and community events.

Cankao Xiaoxi - 29 March 2012  Newspapers

Posted by Mitsu at March 29, 2012
Cankao Xiaoxi - 29 March 2012

Cankao Xiaoxi - 29 March 2012
Chinese | 16 pages | PDF | 10.50 MB

Cankao Xiaoxi is a daily newspaper in Beijing, China covering local news, sports, business, jobs, and community events.

China Green Development Index Report 2012: Regional Comparison  eBooks & eLearning

Posted by DZ123 at March 12, 2017
China Green Development Index Report 2012: Regional Comparison

Xiaoxi Li, Jiancheng Pan, "China Green Development Index Report 2012: Regional Comparison"
English | 2014 | ISBN: 3642541771 | PDF | pages: 926 | 15.5 mb

China's New Deal: Economic Development Under International Financial Crisis (repost)  eBooks & eLearning

Posted by interes at April 15, 2016
China's New Deal: Economic Development Under International Financial Crisis (repost)

China's New Deal: Economic Development Under International Financial Crisis (Global Economic Studies) by Li Xiaoxi
English | ISBN: 1616684860 | 2011 | PDF | 373 pages | 4,6 MB

On Moral Capital (Repost)  eBooks & eLearning

Posted by nebulae at Oct. 1, 2015
On Moral Capital (Repost)

Xiaoxi Wang, "On Moral Capital"
English | ISBN: 3662455439 | 2015 | 280 pages | PDF | 2 MB
The China Continental Scientific Drilling Project: CCSD-1 Well Drilling Engineering and Construction

The China Continental Scientific Drilling Project: CCSD-1 Well Drilling Engineering and Construction (Springer Geology) by Da Wang, Wei Zhang, Xiaoxi Zhang, Guolong Zhao, Ruqiang Zuo, Jialu Ni, Gansheng Yang, Jun Jia, Kaihua Yang, Yongyi Zhu, Wenwei Xie, Wenjian Zhu, Peifeng Zhang, Lasheng Fan, Jianliang Ye, Yongping Wang
2015 | ISBN: 3662465566 | English | 362 pages | PDF | 25 MB